دستورالعمل بازگشایی اماکن و باشگاه‌های ورزشی در آذربایجان شرقی - کاف نیوز