در چهار روز گذشته 11 نفر در جاده های آذربایجان شرقی جان خود را از دست داده اند - کاف نیوز