خیران آذربایجان شرقی 792 سری جهیزیه به مددجویان اهدا کردند - کاف نیوز