خودروهای آسیب دیده از سیل مردم آذربایجان شرقی تحویل مالکان شد - کاف نیوز