خطر کرونا برای کودکان کمتر از بزرگسالان نیست - کاف نیوز