خسارت ۱۴۰ میلیارد تومانی کرونا به مراکز فرهنگی و هنری آذربایجان شرقی - کاف نیوز