خسارت بیش از 162 میلیارد تومانی سیل به محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی - کاف نیوز