خانواده مرندی با کمک هلال احمر از محاصره برف نجات یافت - کاف نیوز