حل مشکلات مردم به دور از مرزبندی اولویت نمایندگان مجلس باشد - کاف نیوز