حریم پیاده‌روها در تبریز معنا ندارد/ له شدن پیاده‌روهای تبریز زیرپای مالکان - کاف نیوز