جشن «زنجفیل» با حضور طنزپردازان کشور در تبریز برگزار می شود - کاف نیوز