جزییات واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکت ماشین سازی تبریز - کاف نیوز