جزئیات محدودیت‌های جدیدی که از اول آذر در آذربایجان‌شرقی اجرا می‌شود - کاف نیوز