جزئیات تیراندازی امشب در مراغه با 3 کشته - کاف نیوز