تصادف زنجیره‌ای ۱۰ خودرو سواری و کامیون در اتوبان پیامبر اعظم - کاف نیوز