جابه‌جایی مراکز پرخطر شهری در آذربایجان شرقی به سرعت انجام شود - کاف نیوز