ثبت رکوردی جدید با صعود به 31 کوه در 31 استان در 29 روز/ اعطای نشان سیمرغ به کوهنورد سردرودی - کاف نیوز