تیپ ۳۲۱ ارتش مرند به مرزهای شمال غرب اعزام شد - کاف نیوز