تیم والیبال شهرداری تبریز مقابل خاتم اردکان شکست خورد - کاف نیوز