تیم والیبال شهرداری تبریز دورنای ارومیه را با شکست بدرقه کرد - کاف نیوز