تیم فوتبال شهرداری تبریز و بادران تهران به تساوی رسیدند - کاف نیوز