تکمیل حدود 80 درصد از ظرفیت تخت‌های کرونایی در آذربایجان شرقی - کاف نیوز