تولید کفش پیشگیری از ابتلا به زخم دیابت توسط محققان تبریزی - کاف نیوز