توصیه‌های پلیس آذربایجان شرقی در آستانه چهارشنبه آخر سال - کاف نیوز