توزیع میوه شب عید در استان آذربایجان شرقی آغاز شد - کاف نیوز