توزیع میوه‌های تنظیم بازار عید در آذربایجان شرقی آغاز شد - کاف نیوز