تهیه و توزیع هزار بسته معیشتی توسط پایگاه خبری کاف نیوز - کاف نیوز