تمدن ۵ هزار ‌ساله آذربایجان شرقی در سطح جهانی معرفی شود - کاف نیوز