تماس تلفنی رییس جمهور با استاندار آذربایجان شرقی درخصوص آخرین وضعیت استان - کاف نیوز