تعداد مصدومان چهارشنبه آخر سال در آذربایجان شرقی به ۱۳۴ نفر رسید - کاف نیوز