تصویب ۱۴ پروژه سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در آذربایجان شرقی - کاف نیوز