تصویب دومین سند تدبیر توسعه گردشگری آذربایجان شرقی - کاف نیوز