تشریح برنامه‌های سالروز آزادی خرمشهر در آذربایجان‌ شرقی - کاف نیوز