تساوی مس ورزقان در تبریز/ قهرمان لیگ برتر در اصفهان مشخص می شود - کاف نیوز