تراکتورسازی در حضور 70 هزار هوادار خود ذوب آهن را با نتیجه 4 بر 1 شکست داد - کاف نیوز