تراکتورسازی در ارزروم ترکیه اردو می‌زند - کاف نیوز