تخصیص 4540 میلیارد ریال تسهیلات به اصناف تولیدی آذربایجان شرقی - کاف نیوز