تجار ترکیه 300 میلیون دلار در آذربایجان شرقی سرمایه گذاری کردند - کاف نیوز