تبریز در کام بی‌تدبیری مسوولانش/ درختانی که قربانی افکار تجاری‌سازان شدند - کاف نیوز