تبریز، میزبان مسابقات فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا شد - کاف نیوز