تایید صدور حکم شلاق و تبعید برای رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس/ حکم دادگاه قطعی نیست - کاف نیوز