تاراج سالانه 600 میلیون دلار برق کشور توسط بیت کوین - کاف نیوز