بیگی: آمریکا حق فعال‌سازی مکانیسم ماشه را ندارد - کاف نیوز