بیمه‌ها ۶۲۰ میلیارد‌ به بیمارستان‌های دولتی آذربایجان شرقی بدهی دارند - کاف نیوز