بیماری آنفلوآنزا در یک واحد مرغداری آذربایجان شرقی مشاهده شد - کاف نیوز