بیمارستان 600 تخت‌خوابی امام رضا (ع) تبریز فقط 3 مددکار اجتماعی دارد! - کاف نیوز