بیمارستان ۶۴۰ تختخوابی کودکان «مردانی‌آذر» تبریز به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد وقف شد - کاف نیوز