بیش از 164 هزار واحد مسکونی آذربایجان شرقی نوسازی شد - کاف نیوز