بیانیه سپاه عاشورا به مناسبت «هفته بصیرت» - کاف نیوز