بکارگیری ۳۷۶ دستگاه ماشین‌آلات در عملیات راهداری آذربایجان‌شرقی - کاف نیوز